4 Ekon
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 ZM 4BT uż urz i sys
1BT geografia
1BT r_geografia
AF 2LTF pods przeds
AF 1PTL bizn i zarz
2 8:50- 9:35 ZM 4BT zaj z wych
KS 1PTL geografia
AF 2BTb pods przeds
AF 4MTP-1/2 elem rach
AF 2BTa now zarz prz
3 9:40-10:25 1BTM-1/2 podst.rol.
AH 2PTM j.polski
AF 4MTP-2/2 pdg w gas
   
4 10:35-11:20 AF 3BT pods przeds
AH 4BT j.polski
KG 5BTL historia
AF 4MTP-1/2 elem rach
AF 2PTM-2/2,2LTF-2/2 now zarz prz
5 11:25-12:10 AF 1BT bizn i zarz
2LTF-2/2 prac pr rośl
AF 2BTa pods przeds
AF 4LTF-2/2 el rach rol
AF 4MTP-1/2 pr rach
6 12:15-13:00 AF 4MTP-2/2 pdg w gas
2LTF-2/2 prac pr rośl
AH 3BT j.polski
  AF 4MTP-1/2 pr rach
7 13:05-13:50 AF 4LTF-2/2 el rach rol
2PTM-2/2,2LTF-2/2 prod rośl
AH 3BT j.polski
AF 2BTb now zarz prz
AF 3LPF pods przeds
8 13:55-14:40 AF 2PTM zaj z wych
2PTM-2/2,2LTF-2/2 prod rośl
  AF 1BTM bizn i zarz
 
Obowiązuje od: 19 Lutego 2024 roku. @
Drukuj plan
wygenerowano 18.02.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum