2BTa 2Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.angielski-1/2 #ja3 5
j.angielski-2/2 #ja2 30
zaj z wych 26 eks sys agro-1/2 TP Ant
informatyka-2/2 OK Kom-1
poj rol WB 19 prd T KI Wet1
2 8:50- 9:35 j.niemiecki KM 30 poj rol WB 19 pods elektro RF Kom-2 informatyka-1/2 OK Kom-1
eks sys agro-2/2 ZM HM-2
now zarz prz AF 4
3 9:40-10:25 masz rol TP Ant religia KS NHS j.polski IK 18 j.polski IK 18 wf WW HS-2
4 10:35-11:20 religia KS NHS r_matematyka SM 3 j.polski IK 18 j.angielski-1/2 #ja3 5
j.angielski-2/2 #ja2 30
wf WW HS-2
5 11:25-12:10 biologia IP 32 geografia BA 32 pods przeds AF 4 eks masz rol-1/2 TP HM-1
eks masz rol-2/2 WB HM-2
podst kon ma TP Ant
6 12:15-13:00 wf WW HS-1 r_geografia BA 32 matematyka SM 3 eks masz rol-1/2 TP HM-1
eks masz rol-2/2 WB HM-2
fizyka AP 19
7 13:05-13:50 hist.i teraź KG 33 chemia KU Chem j.niemiecki KM 30 eks poj rol-1/2 TP HM-1
eks poj rol-2/2 WB HM-2
matematyka SM 3
8 13:55-14:40 masz rol TP Ant doradz. zaw. AC 5 historia JT 33 eks poj rol-1/2 TP HM-1
eks poj rol-2/2 WB HM-2
historia JT 33
Obowiązuje od: 19 Lutego 2024 roku. @
Drukuj plan
wygenerowano 18.02.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum