3BT 3T.mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 r_geografia BA 19 uż urz i sys TP Ant geografia BA 33 religia JM NHS j.angielski-1/2 #ja7 5
j.angielski-2/2 #ja6 30
2 8:50- 9:35 masz rol TP Ant chemia KU Chem j.obcy tech WI 5 j.angielski-1/2 #ja7 5
j.angielski-2/2 #ja6 30
wf WW HS-2
3 9:40-10:25 j.niemiecki KM 30 matematyka SM 3 biologia IP 32 poj rol ZM Ant r_matematyka SM 3
4 10:35-11:20 pods przeds AF 4 eks sys agro-1/2 ZM HM-1
informatyka-2/2 OK Kom-1
matematyka SM 3 informatyka-1/2 OK Kom-1
eks sys agro-2/2 TP Ant
j.polski AH 18
5 11:25-12:10 fizyka AP 19 eks poj rol-1/2 TP Ant
eks poj rol-2/2 ZM HM-1
r_matematyka SM 3 pr rach ekon OK Kom-1 religia JM NHS
6 12:15-13:00 matematyka SM 3 eks poj rol-1/2 TP Ant
eks poj rol-2/2 ZM HM-1
j.polski AH 4 pr rach ekon OK Kom-1 j.niemiecki KM 30
7 13:05-13:50 zaj z wych TP Ant eks masz rol-1/2 TP Ant
eks masz rol-2/2 ZM HM-1
j.polski AH 4 wf WW HS-1 uż urz i sys TP Ant
8 13:55-14:40 historia KG 33 eks masz rol-1/2 TP Ant
eks masz rol-2/2 ZM HM-1
wf WW HS-1 SKS WW HS-2 historia KG 32
Obowiązuje od: 19 Lutego 2024 roku. @
Drukuj plan
wygenerowano 18.02.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum