2LTF 2Technik weterynarii/Technik rolnik
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 r_biologia IP 32 an i fiz zw-1/2 MW Wet1
now zarz prz-2/2 #nzp Kom-2
wf ES HS-2 pods przeds AF 4 biologia IP 32
2 8:50- 9:35 chemia KU Chem chów zw-1/2 AG 23
informatyka-2/2 OK Kom-1
rozr i insem-1/2 MW Wet1
tech w rol-2/2 #tr2 NHS
matematyka SM 3 r_matematyka SM 3
3 9:40-10:25 chów zw-1/2 AG 23
prac pr zwie-2/2 MW Wet1
j.niemiecki KM 30 matematyka SM 3 j.angielski-1/2 #ja5 5
j.angielski-2/2 #ja4 30
an i fiz zw-1/2 MW Wet1
prod zwierz-2/2 #pz2 23
4 10:35-11:20 chów zw-1/2 AG 23
prac pr zwie-2/2 MW Wet1
geografia BA 32 j.angielski-1/2 #ja5 5
j.angielski-2/2 #ja4 30
j.polski AH 32 anat fiz pr-1/2 MW Wet1
now zarz prz-2/2 #nzp 4
5 11:25-12:10 j.niemiecki KM 30 chów zw pr-1/2 AG 23
prac pr rośl-2/2 4
rozr ins pr-1/2 MW Wet1
prod zwierz-2/2 #pz2 23
religia JM Chem j.polski AH 18
6 12:15-13:00 wf ES HS-2 chów zw pr-1/2 AG 23
prac pr rośl-2/2 4
historia JT 33 fizyka AP 19 j.polski AH 18
7 13:05-13:50 wf ES HS-2 chów zw pr-1/2 AG 23
prod rośl-2/2 #pr2 4
religia JM NHS informatyka-1/2 OK Kom-1
prod rośl-2/2 #pr2 23
historia JT 33
8 13:55-14:40 doradz. zaw. AC 5 chów zw pr-1/2 AG 23
prod rośl-2/2 #pr2 4
hist.i teraź KG 19 j. obcy wet-1/2 WI 5
przep r drog-2/2 #prd Ant
zaj z wych MW Wet1
Obowiązuje od: 19 Lutego 2024 roku. @
Drukuj plan
wygenerowano 18.02.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum