Ant Antresola
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   TP 3BT uż urz i sys
TP 2BTa-1/2 eks sys agro
  TP 4BT-1/2 eks sys agro
2 8:50- 9:35 TP 3BT masz rol
TP 1BTM-1/2 podst kon ma
1BT podst.rol.
TP 2BTb masz rol
TP 4BT-1/2 eks sys agro
3 9:40-10:25 TP 2BTa masz rol
TP 1BTM-1/2 rys.tech.
1BTM-1/2 podst.rol.
ZM 3BT poj rol
TP 4BT-1/2 eks sys agro
4 10:35-11:20 TP 2BTb masz rol
TP 2BTb podst kon ma
  TP 3BT-2/2 eks sys agro
TP 4BT-1/2 eks sys agro
5 11:25-12:10 TP 2BTb-2/2 eks sys agro
TP 3BT-1/2 eks poj rol
MK 3LPF-3/3 tech w rol
  TP 2BTa podst kon ma
6 12:15-13:00 TP 1BT podst kon ma
TP 3BT-1/2 eks poj rol
MK 3LPF-3/3 tech w rol
   
7 13:05-13:50 TP 3BT zaj z wych
TP 3BT-1/2 eks masz rol
MK 3LPF-3/3 pr tech rol
KI 1BT zaj z wych
TP 3BT uż urz i sys
8 13:55-14:40 TP 2BTa masz rol
TP 3BT-1/2 eks masz rol
MK 3LPF-3/3 pr tech rol
KI 2PTM-2/2,2LTF-2/2 przep r drog
TP 1BT rys.tech.
Obowiązuje od: 19 Lutego 2024 roku. @
Drukuj plan
wygenerowano 18.02.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum