TP
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   3BT uż urz i sys Ant
2BTa-1/2 eks sys agro Ant
  4BT-1/2 eks sys agro Ant
2 8:50- 9:35 3BT masz rol Ant
1BTM-1/2 podst kon ma Ant
  2BTb masz rol Ant
4BT-1/2 eks sys agro Ant
3 9:40-10:25 2BTa masz rol Ant
1BTM-1/2 rys.tech. Ant
4BT-2/2 eks poj rol HM-3
  4BT-1/2 eks sys agro Ant
4 10:35-11:20 2BTb masz rol Ant
2BTb podst kon ma Ant
4BT-2/2 eks poj rol HM-3
3BT-2/2 eks sys agro Ant
4BT-1/2 eks sys agro Ant
5 11:25-12:10 2BTb-2/2 eks sys agro Ant
3BT-1/2 eks poj rol Ant
4BT-2/2 eks poj rol HM-3
2BTa-1/2 eks masz rol HM-1
2BTa podst kon ma Ant
6 12:15-13:00 1BT podst kon ma Ant
3BT-1/2 eks poj rol Ant
4BT-2/2 eks masz rol HM-3
2BTa-1/2 eks masz rol HM-1
 
7 13:05-13:50 3BT zaj z wych Ant
3BT-1/2 eks masz rol Ant
4BT-2/2 eks masz rol HM-3
2BTa-1/2 eks poj rol HM-1
3BT uż urz i sys Ant
8 13:55-14:40 2BTa masz rol Ant
3BT-1/2 eks masz rol Ant
4BT-2/2 eks masz rol HM-1
2BTa-1/2 eks poj rol HM-1
1BT rys.tech. Ant
Obowiązuje od: 19 Lutego 2024 roku. @
Drukuj plan
wygenerowano 18.02.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum